Ndujasta voi leikata palasia, mutta se on tahnamaisen pehmeää.